Ăng-ten đuôi cá

Đuôi cá Santafe

390.000

Màn hình đứng/màn hình tesla

Fortuner 2012

Màn hình đứng/màn hình tesla

Fortuner 2015

Màn hình gối đầu

Gối đầu kẹp da 9 inch

2.400.000

Màn hình đứng/màn hình tesla

Innova 2018

Màn hình đứng/màn hình tesla

LandCruiser 2010

Đèn gắn cảng

Led carrozzeria

1.400.000
-10%

Màn hình ốp trần

Màn hình 15 inch

4.000.000 3.600.000

Màn hình ốp trần

Màn hình 17,3 inch

4.200.000
-10%

Màn hình ốp trần

Màn hình 9 inch

2.000.000 1.800.000