-2%

Màn hình gối đầu

12 inch

5.000.000 4.900.000

Màn hình đứng/màn hình tesla

Altis 2003

Màn hình đứng/màn hình tesla

Altis 2009

Cảm biến lùi/báo de

Cảm biến lùi 4 mắt

500.000

Màn hình đứng/màn hình tesla

Camry 2010

Màn hình đứng/màn hình tesla

Camry 2019